Oferta


Wykonuję tłumaczenia pisemne i ustne, poświadczone i zwykłe z najróżniejszych dziedzin.

Tekst do tłumaczenia mogą Państwo dostarczyć faksem, pocztą zwykłą i elektroniczną lub osobiście do biura przy
ul. Poleskiej 27/29 we Wrocławiu.